> MZU | Lachaj Roi

MZU

Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Jak5,16

Pozývame Vás na Modlitby za uzdravenie, ktoré sa budú konať:

Dátum: 8. 6. 2024
Kde: farský kostol sv. Jána Krstiteľa
Začíname o: 1á:00

Program:

  • Svedectvá
  • Chvály
  • Adorácia
  • Večer zvelebenia

Počas programu bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, modlitby príhovoru.