> MZU | Lachaj Roi

MZU

Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Jak5,16

Pozývame Vás na modlitby za uzdravenie.

Dátum: 13. 4. 2024
Kde: kostol sv. Jána Krstiteľa, Sereď
Začínam o: 18:00

Program:

  • Svätá omša
  • Adorácia
  • Večer zvelebenia

Počas svätej omše bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Služba modlitby príhovoru bude k dispozícii po adorácii.