MZU

Otče náš... Mt. 6,9-13

Pozývame Vás na modlitby za uzdravenie.

Dátum: 11. 1. 2020
Téma stretnutia: „…Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!…“
Program:

  • 14:30 – Chvály
  • 15:00 – Svätá omša
  • 16:00 – Adorácia
  • 17:00 – Prestávka na občerstvenie
  • 18:00 – Večer zvelebenia
  • 19:00 – Záver

PROSBA – ak prídete do Beckova autom, prosíme Vás, aby ste využili primárne túto parkovaciu plochu (po kliknutí sa otvorí stránka s mapou). Rovnako vás prosíme, aby ste sa pri parkovaní riadili pokynmi našich dobrovoľníkov. ĎAKUJEME.


Môžete priniesť nejaký koláčik do spoločného agapé. Káva, čaj a bagety budú zabezpečené.
Počas MZU sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia. Bude tiež možné zakúpiť si mp3 nahrávky z predošlých stretnutí.


Ak ste na predchádzajúcich modlitbách, alebo po nich zakúsili Boží dotyk, uzdravenie či oslobodenie, pozývame vás k zdieľaniu počas bloku svedectiev.


Božie kráľovstvo

Program pre deti od 4 rokov. Kapacita je 35 detí.
Deti môžete prihlásiť cez tento formulár.
Deti, ktoré nebudú zapísané, sa nebudú môcť zúčastniť programu.

Manželia manželom

  • rozhovor, modlitby, zdieľanie…

Rozvedení rozvedeným

  • rozhovor, modlitby, zdieľanie…