> MZU | Lachaj Roi

MZU

Otče náš... Mt. 6,9-13

Z dovôdu šírenia COVID-19 a v poslušnosti odporúčaniam svetskej i cirkevnej vrchnosti rušíme tohto mesačné MZU.

Pozývame Vás na modlitby za uzdravenie.

Dátum: 14. 3. 2020
Téma stretnutia: „…odpusť nám naše viny…“
Program:

  • 14:30 – Chvály
  • 15:00 – Svätá omša – br. František Xaverský OFM, provinciál františkánov
  • 16:00 – Adorácia
  • 17:00 – Prestávka na občerstvenie
  • 18:00 – Večer zvelebenia
  • 19:00 – Záver

PROSBA – ak prídete do Beckova autom, prosíme Vás, aby ste využili primárne túto parkovaciu plochu (po kliknutí sa otvorí stránka s mapou). Rovnako vás prosíme, aby ste sa pri parkovaní riadili pokynmi našich dobrovoľníkov. ĎAKUJEME.


Môžete priniesť nejaký koláčik do spoločného agapé. Káva, čaj a bagety budú zabezpečené.
Počas MZU sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia.


Božie kráľovstvo

Program pre deti od 4 rokov. Kapacita je 35 detí.
Deti môžete prihlásiť cez tento formulár.
Deti, ktoré nebudú zapísané, sa nebudú môcť zúčastniť programu.

Manželia manželom

  • rozhovor, modlitby, zdieľanie…

Rozvedení rozvedeným

  • rozhovor, modlitby, zdieľanie…