> O nás | Lachaj Roi

O nás

Preto studňu nazvala studňou Lachaj roi (studňa Živého, ktorý ma vidí). To je tá medzi Kádešom a Baradom. Gn 16,14

Prečo Lachaj Roi

Vznikol na podklade …. Gn 16,1-16

Agar, ktorá je „iba“ slúžkou má problémy. Má problémy, lebo sa jej na rozdiel od iných darí – je plodná. Zažíva pokorovanie a poníženie. Ubitá z toho, ako tvrdo sa s ňou jedná. Unavená z útlaku to rieši po svojom – dáva sa na útek do púšte. A do tohto jej príbehu vstupuje Boh. Posiela jej umierajúcej v púšti anjela. Oslovuje ju dôverne, po mene a pýta sa jej „kam sa uberáš“? – kam smeruje tvoj život? Ona nevie odpovedať. Iba uteká … Uteká pred problémami. Tak bezhlavo. Do púšte. V ústrety smrti.

A potom jej anjel povie takú pravdu, ktorú nechce počuť: Útek nič nevyrieši. Vráť sa späť do služby. To čo robíš potrebuje mať zmysel. To ti dá silu vytrvať. Iba to ti pomôže. Ja dám tvojmu životu zmysel. Podrob sa a tvoj syn bude slobodný ako divý osol. Urob to pre šťastie svojho syna. Neži pre seba, ale pre neho.

Ona tomu uverila a rozpoznala v tom Božiu starostlivosť o ňu. Že je živý a že sa o ňu zaujíma. Vidí jej osud a nie je mu to čo ona prežíva ľahostajné. Prichádza k nej a dáva jej prameň. Preto to miesto nazýva: „Lachaj Roi“ – studňa Živého, ktorý ma vidí.

Agar sa v mnohom podobá dnešným ľuďom, ktorí sú unavení zo služby, práce, života… aj ubití z toho, ako sa niekedy tvrdo s nimi jedná. Žijú na úteku pred problémami. Idú neraz aj do nebezpečnej púšte života dnešného sveta. Sú ochotní vyskúšať všetko, len aby unikli z problémov.

Antoine de Saint-Exupéry, ktorý v púšti takmer prišiel o život napísal: „Na púšti je krásne to, že v sebe ukrýva studňu!“

Veríme, že nás Boh posiela na pomoc tým, ktorí sú na úteku v púšti života. Niekedy stačí málo – opýtať sa: „odkiaľ ideš a kam sa uberáš?“ A vôbec nevadí, keď nevedia odpovedať ako Agar. Stačí, že sa zastavia vo svojom utekaní a začnú rozmýšľať. Možno sa aj vyžalujú ako ona. No my máme nádej, že cez rozhovory môžu zažiť stretnutie s Tým, ktorý je Živý, stará sa, dáva odpovede na nevyslovené otázky a ponúka budúcnosť i nádej.

Kto sme, kam smerujeme, čo je náš cieľ. O tomto Vám povedia členovia spoločenstva:

Čo je spoločenstvo?

Spoločenstvo hriešnikov, ktorí si navzájom z Božej milosti pomáhajú v raste k svätosti.
Spoločenstvo je Božím dielom a preto jeho význam v cirkvi aj spoločnosti je nenahraditeľný. Je to volanie Pána po obnove tohto sveta a preto to dáva zmysel. Je to povolanie k svätosti osobnej aj všeobecnej.

Čo pre mňa spoločenstvo znamená?

Našiel som v spoločenstve oázu Božej Prítomnosti, kde môžem čerpať z radosti Ducha Svätého, nechať sa prekvapovať Otcovou Prozreteľnosťou a s ďalšími sestrami a bračekovcami zo spoločenstva slúžiť spolu s Ježišom utrápeným ľuďom dneška.
Pre mňa je spoločenstvo moja rodina, moje útočište kde môžem žiť intímnejší vzťah s Bohom, zdieľať radosti starosti, ale aj duchovne rásť.
Ľudí, ktorých môžem volať rodina. Vďaka ktorím rastiem a nemusím sa pretvarovať. Cez nich mi Boh pomáha si uvedomiť svoju identitu a kam patrím, že všetci sme zraniteľní, ale s ním sme silní.
Rodinu, priateľstvo, prijatie, že ma prijíma aj takého ako som :-). Podáva mi pomocnú ruku, keď potrebujem pomôcť ako po modlitebnej strane tak aj po fyzickej a pracovnej strane. Pomáha mi nachádzať si čas na Boha. Približuje ma a vylepšuje vzťah s Bohom. Vedie ma cestou Lásky cez Boha k ostatným :-).
Druhá rodina, úprimný priatelia s ktorými mi je dobre, inú dimenziu života (nekonvenčnú, ktorá nieje hocikde). Možnosť objavovať a uplatniť dary od Boha.

Čo mi spoločenstvo dáva?

Radosť
Prijatie
Možnosť spoločnej modlitby
Rast vo viere
Nežiť len pre seba, ale možnosť slúžiť iným

Čo je naším cieľom?

Zlepšiť atmosféru ľahostajnosti na atmosféru prijatia a lásky v našom okolí.
Poukázať na Boha a priblížiť ľudom, aký Boh naozaj je.
Čo to znamená žiť a kráčať s Bohom.
Slúžiť Bohu v novej evanjelizácii a zažívať Jeho milosť a požehnanie.
Neniesť svoj kríž sám, ale podeliť sa o jeho ťarchu s Bohom a s inými ľuďmi.