> MZU | Lachaj Roi

MZU

Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Jak5, 16

Modlitby za uzdravenie sa konajú od februára roku 2008, kedy sa v kostolíku Ducha Svätého v Hlohovci konala svätá omša a modlitby za uzdravenie malého trojročného chlapčeka, ktorý mal ísť na vážnu operáciu srdca. Jeho mamina poprosila p. Leopolda, či by zaňho, ale i lekárov a celý priebeh operácie neodslúžil svätú omšu. Páter Leopold ju naplánoval v mimoriadnom termíne, mimo bežného harmonogramu svätých omší a po nej sa konali modlitby zaňho pred vystavenou sviatosťou oltárnou.

Toto stretnutie bolo veľmi silné, plánovaná operácia dopadla veľmi dobre a keďže boli na toto stretnutie pozitívne ohlasy, p. Leopolda to inšpirovalo k tomu, aby sa takéto modlitby organizovali aj častejšie.

Modlitby začali odvtedy bývať pravidelne, každý mesiac, ich súčasťou vždy bola modlitba chvál, adorácia, svätá omša s katechézou na určitú tému a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po roku sa z kapacitných i organizačných dôvodov presunuli modlitby do františkánskeho kláštora v Hlohovci. Páter Leopold na ne pozýval rôznych hostí – kazateľov, spovedníkov, hudobníkov, modlitebníkov, program tiež prešiel viackrát zmenami. V apríli 2013 stretnutia „presťahovali“ do Centra novej evanjelizácie v Beckove.

V roku 2023 sa MZU presunuli do Serede a farského kostola sv. Jána Krstiteľa kde spolupracuje s miestnim dekanom.

Homílie a svedectá najdete v archíve.