> Sieversov seminár | Lachaj Roi

Sieversov seminár

Miesto konania: u vás doma, vo vašom spoločenstve, Hlohovec (v okruhu 30 km, alebo podľa dohody)

Seminár Život v Duchu (Sieversov seminár) je nástrojom, ktorý má ľudí privádzať k hlbšiemu kresťanskému životu v sile Ducha Svätého. Každý kresťan už prijal Ducha Svätého vo sviatosti krstu a birmovania. Skrze seminár život v Duchu majú byť účastníci uschopnení k tomu, aby svoj život formovali novým spôsobom – z Ježišovho Ducha a z Jeho sily.

Každý účastník tohto seminára môže vo viere očakávať, vždy iným a každému primeraným spôsobom, zážitok nových osobných Turíc. Preto môže očakávať podobný, život premieňajúci zvrat, aký zažili apoštoli, zhromaždení v modlitbe s Máriou, pri vyliatí Ducha Svätého na Turíce.

Vďaka pôsobeniu milosti Božej, tento seminár už premenil tisícky osôb. Boli tak uschopnené k novému usporiadaniu vlastného života zo sily Ježišovho Ducha, ale tiež k tomu, aby privádzali k plnosti života v Kristovi druhých ľudí.

Ku každému týždennému stretnutiu patrí:

  • čas spoločnej modlitby
  • katechéza (prednáška)
  • rozhovor v malých skupinkách

Okrem toho k celému kurzu patrí i bohoslužba pokánia (so sviatosťou zmierenia), modlitba za väčšie a hlbšie vyliatie Ducha Svätého a rozoslanie k službe formou bohoslužby.

Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať.
sievers@lachajroi.sk