> Spoločenstvu vďačím za… 1 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 1

 • uzdravenie
 • prijatie
 • oporu
 • rodinu
 • požehnanie
 • duchovný rast
 • lásku
 • radosť
 • istotu
 • vedomie si svojej identity
 • spoznanie Otca
 • kultúru úcty
 • nový život