> Spoločenstvu vďačím za… 10 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 10

  • Spoznávanie Boha
  • Stretnutie živého Pána
  • Boží hlas, ktorý cezeň hovorí ku mne
  • Novú rodinu, nádherné priateľstvá, nový život
  • Možnosť slúžiť, to, že ma naučili a neustále učia ,,ako na to“
  • Čas chvál, kedy cítim Pánovo objatie