> Spoločenstvu vďačím za… 11 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 11

  • Možnosť chváliť Pána
  • Možnosť zakúsiť lásku a pochopenie od členov spoločenstva
  • Možnosť otvárať sa v spoločenstve, ktoré má záujem o môj osobný život, problémy
  • Možnosť zapojiť sa do služby v Pánovej vinici
  • Že ma berie takú, aká som