> Spoločenstvu vďačím za… 12 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 12

  • Prijatie
  • Uzdravenie
  • Prácu na sebe, na svojej službe, budovaní svojho vnútra
  • Za čas pri spoločnej modlitbe
  • Oporu v ľuďoch, v Bohu
  • Rozvíjanie sa v službe, že máme možnosti a príležitosti rozvíjať svoje dary a talenty v rôznych formách a možnostiach
  • SLOBODU BOŽÍCH DETÍ
  • Za to, že môžem byť sama sebou