> Spoločenstvu vďačím za… 13 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 13

  • Trpezlivosť
  • Akceptovanie
  • Opakované hľadanie
  • Rôznorodosť
  • Načúvanie