> Spoločenstvu vďačím za… 15 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 15

  • Nový rast vo viere, vďaka spoločenstvu sa mi Boh ukazuje v novom, pre mňa nepoznanom, svetle
  • Nových priateľov, rodinu, ktorí prinášajú nádej a sú pre mňa vzorom (hlavne manželia a rodiny) ako žiť rodinný život na Božích základoch
  • Možnosť počúvať a spoznávať nových ľudí, aj sám seba
  • Radosť zo života s Božími deťmi