> Spoločenstvu vďačím za… 17 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 17

  • Rast
  • Prijatie
  • Jednotu
  • Lásku
  • Milé slovo
  • Pohladenie
  • Úsmev
  • Prístav v bezpečí
  • Že ste v Bohu