> Spoločenstvu vďačím za… 19 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 19

  • Duchovný rast a dozrievanie
  • Priateľstvá
  • Učí ma milovať iných a vážiť si ich
  • Dáva mi priestor na službu ale i na čerpanie
  • Uzdravenie a oslobodenie