> Spoločenstvu vďačím za… 2 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 2

  • svedectvo, že Boh požehnáva ľudí a spája do veľkého spoločenstva, ak svedčia o ňom aj napriek rozdeleniam, hriechu a chybám
  • za chvály, ktoré povzbudzujú k väčšej horlivosti svedčiť o Bohu
  • za to, že môžem vidieť ako vlastne funguje spoločenstvo, že Boh spája všetky vekové kategórie aj stavy
  • oživovanie ducha horlivosti
  • za prijatie, otvorenosť ku každému, nezištné priateľstvo