> Spoločenstvu vďačím za… 20 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 20

  • To, že mi umožnilo zažiť Boží dotyk, Božiu starostlivosť, cez spoločenstvo ma Boh uzdravuje
  • To, že mi umožňuje, aby som ja sám bol Božím nástrojom, že Boh môže cezo mňa prehovárať k iným a ja si to ani neuvedomujem