> Spoločenstvu vďačím za… 22 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 22

  • Jedinečné spojenie ľudí vo chvále Pánovi, v Kristovej službe
  • Za spoločné modlitby a modlitby za iných a navzájom
  • Za lásku a priateľstvo