> Spoločenstvu vďačím za… 23 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 23

  • Modlitby
  • Oporu vo viere a v skutkoch
  • Vzájomné budovanie a zdieľanie