> Spoločenstvu vďačím za… 24 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 24

  • Za to, že som si uvedomil, že k Bohu dokážem prejaviť otvorenejší, úprimnejší, spontánnejší vzťah