Spoločenstvu vďačím za… 25

  • Za to, že mi pomáha držať sa pri Bohu, že nie som samorast
  • Modlitby príhovoru za mňa