> Spoločenstvu vďačím za… 26 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 26

  • Za bezprostredné prijatie bez predsudkov, za otvorenosť
  • Za možnosť, priestor byť tým, čím mám byť
  • Za dôvod na radosť, úsmev
  • Za mnohé, mnohé modlitby a povzbudivé rozhovory. Vďaka!