> Spoločenstvu vďačím za… 28. | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 28.

  • Učí ma prijímať každého ČLOVEKA (aj so zraneniami)
  • Učí ma BYŤ SLOBODNOU v modlitbe, vo chvále
  • Za nové spôsoby modlitby, modliť sa konkrétne za požehnanie, odpustenie, zranenia…
  • Za prijatie
  • Veriť v milosti a požehnanie od Pána
  • Pochopiť, že VIAC NEŽ DOKONALÝ NÁCVIK je PRÚDENIE DUCHA SVÄTÉHO
  • Za PRIATEĽSTVÁ