> Spoločenstvu vďačím za… 3 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 3

  • Za veľa vysvetlených písiem z Biblie, sama by som neporozumela, ešte sa mám veľa toho učiť
  • Cítim sa ako vo veľkej naplnenej rodine
  • Za to, že je z vás cítiť lásku, priateľstvo a energiu