> Spoločenstvu vďačím za… 31 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 31

  • VEĽMI VEĽA
  • Radosť z viery, zo spoločnej modlitby
  • Mnohé svedectvá, ktoré sú veľkým darom do môjho života
  • Za spoločenstvo lásky, kde sa cítim prijatá taká, aká som
  • Za dar priateľstva – úprimného, verného
  • Veľa darov