> Spoločenstvu vďačím za… 5 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 5

  • Za to, že sestry a bratia sú ochotní podeliť sa so mnou o ich skúsenosť s Bohom, o ich živote, víťazstvách aj prehrách
  • Za slová povzbudenia, za gestá, keď slovami to bolo ťažšie vyjadriť
  • Za to, že sa dokážem viac a viac prijať, že v ich očiach mám hodnotu
  • Za to, že čas strávený v ich spoločnosti a prítomnosti je vždy obohatením
  • Za to, že ma Boh vďaka nim a cez nich uzdravuje