> Spoločenstvu vďačím za… 7 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 7

  • Za radosť, ktorú prežívam, keď som v ňom
  • Za modlitby
  • Za prijatie
  • Za priateľstvo