> Spoločenstvu vďačím za… 8 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 8

  • Za to, že sa stali mojimi bratmi a sestrami
  • To, že mi ukazuje cestu k Bohu Otcovi
  • To, že sa pre mňa stali rodinou
  • To, že sa môžem od nich učiť, ako počúvať Boha Otca
  • Že ma prijímajú takého, aký som