> Spoločenstvu vďačím za… 9 | Lachaj Roi

Spoločenstvu vďačím za… 9

  • Priestor, kde môžem rozvíjať môj vzťah s Bohom, rozvíjať nielen duchovné dary, osobnostne rásť a dozrievať
  • Vďačím Mu za pozvanie a prijatie, za priateľstvá, za lásku, za to, že som začala žiť