> MZU - Hlásajte Božie kráľovstvo a uzdravujte chorých | Lachaj Roi

Modlitby za uzdravenie - archív

Hlásajte Božie kráľovstvo a uzdravujte chorých

kázeň – p. Leopold Jablonský OFM