> MZU – Otče nás | Lachaj Roi

MZU – Otče nás

MZU - Druhé prikázanie

Pozývame Vás na modlitby za uzdravenie.

Dátum: 12. 10. 2019
Téma stretnutia: „Otče náš… Mt. 6,9-13“
Program:

  • 14:30 – Chvály
  • 15:00 – Svätá omša (Jozef Čirák, OFM)
  • 16:00 – Adorácia
  • 17:00 – Prestávka na občerstvenie
  • 17:45 – Svedectvá
  • 18:15 – Večer zvelebenia
  • 19:15 – Záver
PROSBA – ak prídete do Beckova autom, prosíme Vás, aby ste využili primárne túto parkovaciu plochu. Rovnako vás prosíme, aby ste sa pri parkovaní riadili pokynmi našich dobrovoľníkov. ĎAKUJEME. Môžete priniesť nejaký koláčik do spoločného agapé. Káva, čaj a bagety budú zabezpečené.
Počas MZU sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia. Bude tiež možné zakúpiť si mp3 nahrávky z predošlých stretnutí.

Ak ste na predchádzajúcich modlitbách, alebo po nich zakúsili Boží dotyk, uzdravenie či oslobodenie, pozývame vás k zdieľaniu počas bloku svedectiev.

Božie kráľovstvo

Program pre deti od 4 rokov. Kapacita je 35 detí.
Deti môžete prihlásiť cez tento formulár.
Deti, ktoré nebudú zapísané sa nebudú môcť zúčastniť programu.

Manželia manželom

rozhovor, modlitby, zdieľanie…